Każdy nauczyciel ma dostęp do dziennika dla swojej klady. Aby sie do niego dostać wystarczy zalogować sie do aplikacji na konto nauczycielskie.
Dostep do dziennika jest widoczny ze strony głównej Panelu administtracyjnego.

Po wejściu w w/w link mamy do dyspozycji ekran główny dziennika:

Nauczyciel widzi tylko i wyłącznie klasy , które są przyporządkowane do niego. Poniżej lista kolumn w tabeli głównej:

 • Nazwa klasy
 • Szkoła
 • Rocznik
 • Wychowawca
 • Ilość uczniów
 • Operacje

Każdy rekord w tabeli jest aktywny. Po kliknięciu w niego przenosimy się do szczegółów dla danej klady:

 • Uczeń - przyporządkowany do klasy nadrzędnej
 • Ilość punktów jakie osiągnął w rozwiązanych materiałach podzielone na kolumny

Ostatnią kolumną jest kolumna operacyjna. W tym wypadku mamy aktywny tylko podgląd, któr przenosi nas do informacji o danym uczniu.

W tym ekranie mamy infotmacje na temat danego ucznia. Jakie zadania wykonał i jakie są zatwierdzone bądź nie. Nad tabelą główną oczywiście mamy do dysppozycji przycisk "Filtrowanie", który ułatwi nam przeglądanie rekordów w tabeli.

Nad tabelą znajdują się dodatkowe opcje:

 • Dodaj odznakę
 • Wyślij wiadomość
 • Dodaj punkty

Nauczyciel może dla danego ucznia przypisać dodatkowe punkty lub dodatkową odznakę. Aby to zrobić wystarczy wybrać jedną z dwóch opcji, a w wyświetlonym ekranie wybrać odznakę z listy rozwijanej bądź wpisać liczbę punktów jakie uczeń ma otrzymać.

Trzecim przyciskiem jest "Wyślij wiadomość", po uruchomieniu którego możemy wysłać wiadomość bezpośrednio na konto danego ucznia.