W całym serwisie są utrzymane spójne elementy funkcyjne. Na nie składają się Ikony operacyjne (umieszczone w tabelach w ostatniej kolumnie), kolumny informacyjne mówiące o parametach dla publikowanych treści. Parametry te ustala się podczas dodawania materiałów do publikacji, ikony / przyciski funkcyjne umieszczone nad tabelą po lewej stronie (za ich pomocą mamy dostęp do filtrów, sposobu dzielenia wyników na strony, dodawania materiałów),

Ikony operacyjne:

(1) - Edycja danej pozycji
(2) - Usuwanie danej pozycji
(3) - Podgląd
(4) - Pozycjonowanie w górę
(5) - Pozycjonowanie w dół
(6) - Powiązania. Ikona wskazuje do jakich dodatkowo treści przyporządkowana jest pozycja. np. gra p.t. "Liczymy kilogramy" powiązana jest z publikacją o numerze 3413. Wyświetlanie powiązania prezentuje rysunek poniżej. Oczywiście możemy od razu przejść do powiązanej publikcji klikając na nią (czerwone zaznaczenie).
(7) - Klonowanie treści

Kolejnymi stałymi pozycjami w aplikacji są kolumny mówiąca o parametrach danych publikacji / treści. Sa one oznaczone skrótami ale po najechaniu na nie kursorem pojawua się opis danego parametru np.

Nad tabelą po lewej stronie sa umieszczone przyciski funkcyjne.

(1) - liczba pozycji wyświetlana na stronie
(2) - przejście do filtrów dla danej kategorii publikacji
(3) - dodanie publikacji do konkretnego działu w którym się znajdujemy
(4) - zaznaczenie rodzaju wyświetlanych publikacji - czy mają się pokazywać tylko publikacje publiczne, czy tylko moje, czy też obie grupy jednocześnie.