Notatki są dostepne dla każdego ucznia. Aby się do nich dostać należy być zalogowanym. Następnie wybieramy przybornik

i przycisk "Notatki".

Efektem będzie wyświetlenie ekranu działu Notatek.

(1) - Przycisk "Dodaj notatkę"
(2) - Wszystkie notatki dodane przez Ucznia

Każdy wiersz dodanej notatki składa się z jej tytułu (Niebieski napis), Datę i godzinę dodania notatki oraz nazwy pracowni dla której notatka została dodana (widać to na powyższym screenie jako zakreślone pole na czerwono).

Aby dodać nową notatkę należy kliknąć na niebieski przycisk "Dodaj notatkę".

Efektem będzie pojawianie się ekranu z formularzem dodawania notatki.

(1) - Pole wyboru Pracowni dla której będzie tworzona notatka
(2) - Tytuł notatkki
(3) - treść notatki

i zatwierdzamy naszą pracę prztyciskiem "Dodaj notatkę".