Z menu po lewej stronie możemy wybrac opcję Zawartość - Publikacje w portalu.

Po wejściu w tą pozycję menu pokazuje się ekran z listą pozycji:

Opis wyświetlanego ekranu:

(1) - Ikony / przyciski funkcyjne. Dzięki nim możemy ustawić ilość wyświetlania pozycji na stronie, filtrować zamieszczone materiały, dodać kolejny, wyświetlić rodzaj zamieszczonych materiałów.
(2) - Główna tabela w opublikowanymi materiałami
(3) - Tabela informacyjna określająca parametry zamieszczonego materiału
(4) - Ikonki - operacje, dzięki nim możemy edytować, usuwać, podejrzeć i zmieniac kolejność materiałów. Dokładny opis ikon operacyjnych w dziale "Ikony"
(5) - Stronnicowanie wyników.