Scenariusze zajęć

Scenariusze, które mają Państwo w ręku, stanowią pomoc dla nauczyciela w pracy z materiałami znajdującymi się na platformie e-learningowej. Innowacyjny program nauczania dla klas I - III „Nowoczesny świat, nowoczesna szkoła” jest niezastąpionym wsparciem dla kreatywnego nauczyciela. Umieszczone na platformie materiały dają wiele gotowych pomysłów na atrakcyjne zajęcia lekcyjne, ale też umożliwiają dobieranie materiałów, łączenie tematów i pracę w pełnej integracji treści przekazywanych w języku polskim i angielskim. Część „UCZĘ SIĘ” to materiały do wprowadzania nowych treści. Zawierają teksty i ćwiczenia dla ucznia, dzięki którym rozszerza i doskonali on swoją wiedzę. W części „ZADANIA” uczeń ćwiczy i sprawdza swoją wiedzę i umiejętności przy pomocy różnorodnych typów zadań. „MULTIMEDIA” to niezbędna baza materiałów, prezentacji, filmików urozmaicających zajęcia.
Zestaw przykładowych scenariuszy stanowi pewnego rodzaju drogowskaz w pracy z materiałami umieszczonymi na platformie e-learningowej. Jest to w prosty sposób stworzony plan przykładowych zajęć z wykorzystaniem platformy. Nie ma tu szczegółowych opisów, ponieważ wszystkie potrzebne treści zawarte są na platformie. Te 30 gotowych lekcji, to tylko propozycja, którą można, a nawet trzeba modyfikować, dopasowując do stanu wiedzy dzieci i specyfiki uczonej grupy.
Opis pracy zawarty w scenariuszach wymaga od nauczyciela, przygotowującego się do zajęć, dostępu do platformy. Prowadzący zajęcia powinien wcześniej mieć możliwość sprawdzenia poleceń i zadań, aby zrozumieć sposób ich działania i możliwości jakie dają. Poniżej znajduje się opis typów zadań, które znajdują się na platformie. Polecamy zapoznanie się z nimi, gdyż ułatwi to Państwu rozpoczęcie pracy.

 

PRACOWNIA POLONISTYCZNA

  • Ekran: Zabawa z literkami
    Temat: Utrwalenie poznanych liter na podstawie wiersza J. Tuwima „Abecadło” i platformy e-learingowej. Rozwijanie umiejętności czytania. Dobieranie podpisów do ilustracji
  • Ekran: Z wizytą u Pana Rzeczownika,
    Temat: Co to jest rzeczownik? - wprowadzenie pojęcia na podstawie ćwiczeń z platformy e-learningowej
  • Ekran: Magia świąt
    Temat: Tradycje Bożego Narodzenia

PRACOWNIA JĘZYKOWA

PRACOWNIA ARTYSTYCZNA

PRACOWNIA MATEMATYCZNA

PRACOWNIA EKONOMICZNA

PRACOWNIA PRZYRODNICZA

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

PRACOWNIA EDUKACJI SPOŁECZNEJ

PRACOWNIA TECHNICZNA

PRACOWNIA SPORTOWA