W panelu administracyjnym aplikacji mamy dostępną opcję filtrowania wyników.
Opcja ta w każdym z dostepnych działów jest inna. Dla każdego działu sortowanie jest dopasowane do rodzaju treści w nim występujących. Natomiast zawsze opcja ta jest umieszczona w tym samym miejscu.

Na górze strony (nad tabelą z materiałami) przycisk "Filtruj" w kolorze zielonym.

Dla przykłady omówmy filtrowanie dla dwóch działów:

 • Lista publikacji w portalu
 • Gry

W powyższych przykładach, jak i w każdym innym przypadku, filtrowanie otwiera się w wyskakujących oknie.

Opis dostępnych pól:

 • Tytuł (pole do wpisania dowolnego tytułu lub jego fragmetu)
 • Typ - pole wyboru dostędnego typu opublikowanego materiału
 • Typ gry - pole wyboru opublikowanej gry multimedialnej
 • Status - pole wyboru w którym określamy jaki status mają zamieszczone materiały - dostepne wewnętrznie, publicznie, niedostepne
 • Pracownia - pole wyboru pracowni dla której zostały opublikowane materiały
 • Ekran tematyczny - pole wyboru ekranu tematycznego dla konkretnej pracowni
 • Trudność - pole wyboru poziomu trudności
 • Język - pole wyboru języka
 • Blok - pole wyboru dla bloku w serwisie. "Uczę się", "Zadania", "Multimedia"

Poniżej wszystkich kryteriów znajduje się lista rozwijana rodzaju sortowania. Czyli w jakiej konfuguracji mają się układać wyniki sortowania na stronie wynikowej.

Wybór kryteriów zatwierdzamy przyciskiem "Filtruj" umieszczonym pod formularzem.

Dla drugiego przykładu - pozycja w menu p.t. Gry filtrowanie wygląda podobnie. Oczywiście jest spersonalizowane dla tego działu.

Opis pól użytych w formularzu:

 • Tytuł (pole do wpisania dowolnego tytułu lub jego fragmetu)
 • Trudność - pole wyboru poziomu trudności
 • Język - pole wyboru języka
 • Gra - pole wyboru opublikowanej gry multimedialnej

i podobnie jak w przykładzie pierwszym na samym dole znajduje się pole wyboru p.t. "Sortuj według".

Ogólna uwaga stosowana do pól:
W niektórych polach liczbowych można używać operatorów (np.: <, >, <> itp.). Zaś, w polach tekstowych nie należy używać symboli wieloznacznych (np.: *, % itp.) — filtrowanie tych wartości zawsze odbywa się przez dopasowanie częściowe.