Krzyżówka obrazkowa

Przebieg gry

Gra polega na odganięciu szeregu haseł na podstawie obrazków po lewej stronie. Każde hasło ma wyróżnione litery na czerwony kolor. Litery te są składowymi głownego hasła , które prezentowane jest na dole ekranu. Hasło możemy wpisywać z klawiatury tradycyjnej bądź ekranowej , która jest umieszczona po prawej stronie ekranu.

Konfiguracja:

  • gra na punkty – znacznik czy przejście gry będzie skutkowało przyznaniem punktów
  • pula punktów – ilość punktów, które mogą być przyznane za pozytywne rozwiązanie zadania jeśli powyższy znacznik będzie ustawiony na TAK.
  • gra na czas – znacznik czy w grze ma obowiązywać limit czasu
  • czas na grę w sekundach – limit czasu na rozwiązanie gry, działający jeśli powyższy znacznik będzie ustawiony na TAK

Poszczególne elementy dodajemy w parach. Jeden wyraz - jeden obrazek.

Hasło - wpisujemy hasło złożone z liter podawanych w poszczególnych elementach w nawiasach klamrowych. Możemy kliknąć na przycisk "Generuj hasło" - spowoduje to wpisanie automatycznie hasła z pobranych liter w nawiasach.