Podpisywanie dźwięków

Przebieg gry

Gra polega na dopasowaniu wyświetlonych słów (prawa strona) do zamieszczonych dźwięków (lewa strona). Dopasowanie odbywa sie poprzez przeciągnięcie wyrazu na puste miejsce umieszczone pod dźwiękiem. Oczywiście jest możliwość odsłuchania danego dźwięku poprzez naciśnięcie ikonki głośniczka. Podczas odtwarzania możemy zrobić pauzę lub zastopować odtwarzanie dźwięku.

Konfiguracja:

  • gra na punkty – znacznik czy przejście gry będzie skutkowało przyznaniem punktów
  • pula punktów – ilość punktów, które mogą być przyznane za pozytywne rozwiązanie zadania jeśli powyższy znacznik będzie ustawiony na TAK.
  • gra na czas – znacznik czy w grze ma obowiązywać limit czasu
  • czas na grę w sekundach – limit czasu na rozwiązanie gry, działający jeśli powyższy znacznik będzie ustawiony na TAK

Poszczególne elementy dodajemy w parach. Jeden dźwięk - jedeno słowo/wyraz.

  • Hasło - wpisujemy hasło złożone z liter podawanych w poszczególnych elementach w nawiasach klamrowych. Możemy kliknąć na przycisk "Generuj hasło" - spowoduje to wpisanie automatycznie hasła z pobranych liter w nawiasach.