Wiadomości

System umożliwia wysyłanie wiadomości pomiędzy użytkownikami.

Z poziomu PA jest to możliwe klikając na ikonkę w prawym górym rogu.

Po kliknięciu mamy do dyspozycji ekran przypominający normalną sprzynkę mailową.

  • Nowa wiadomość
  • Wysłane
  • Odebrane
  • Szice

Aby wysłać wiadomość należy kliknąć w ikonkę "Nowa wiadomość". Efektem jest wyświetlenie formularza "Tworzenie nowej wiadomości".

  • Odbiorca - z listy rozwijanej wybieramy jednego bądź kilku odbiorców.
  • Tytuł wiadomości
  • Wiadomość

Wysłana wiadomość zostaje dodane do zakładki "Wysłane"

W tym przypadku wysłaliśmy wiadomość do Ucznia. Po zalogowaniu się na konto wybieramy ikonkę przybornika i następnie ikonkę "Wiadomości".

Po wejściu w ta opcję wyświetla się ekran spersonalizowany do potrzeb Ucznia.

Wysłana przed chwilą wiadomość jest dostępna w skrzynce odbiorczej ze statusem "Nieodczytana". Aby ja odczytać klikamy na ikonkę oczka w kolumnie "Edycja".