Sprawdziany

Aplikacja nowoczesnaszkola.com.pl pozwala na stworzenie i zaplanowane wyświetlenie sprawdzianu wiedzy dla użytkowników.
W tym celu należy z menu lewego będąc zalogowanym na konto nauczycielskie wybrać opcję "Sprawdziany"

Efektem jest wyświetlenie tabeli prezentującej dodane już sprawdziany.

Aby utworzyć nowy należy klinąć w przycisk "dodaj" umiejscowiony nad tabelą.
Po tej operacji wyświetli się dwuzakładkowy formularz dodawania sprawdzianu:

Zakładka "Parametry:

 • Nazwa sprawdzianu - podajemy nazwę sprawdzianu
 • Trudność - określamy jego trudność
 • Klasa - Wybranie klasy dla której będzie sprawdzian aktywny
 • Język - język w jakim sprawdzian jest wykonany
 • Uczniowie - Wybór z listy rozwijane czy sprawdzian jest dostępny dla całej klasy czy tylko dla niektórych określonych w tym polu uczniów
 • Miniatura - miniatura graficzna sprawdzianu
 • Dodatkowe punkty - Czy uczniowie , którzy rozwiążą sprawdzian zostaną nagrodzeni w postaci dodatkowych punktów
 • Waga oceny -
 • Limit czasu w minutach - limit czasu na rozwiązanie zadania
 • Odznaka - jaka odznaka będzie nagrodą za rozwiązanie sprawdzianu
 • Określ przedziały procentowe dla ocen - w tej sekcji określamy procentowo jak przyznawane sa oceny
 • Udostepnij sprawdzian - czy sprawdzian ma być udostępniony
 • Dostępny od - czy ma być udostepniony od określonej w tym polu daty
 • Może być rozwiązane razy - ile razy sprawdzian może być rozwiązany. Wpisanie "0" zoancza brak limitów.

Zakładka "Elementy sprawdzianu"

W drugiej zakładce formularza tworzenia sprawdzianu definiujemy jakie materiały mają być dodane do sprawdzianu.

Po wejściu w zakładkę pokazuje się formularz z 4 zielonymi przyciskami:

 • Zadanie
 • Test
 • Grę
 • Multimedia

Po kliknięciu w daną kategorię treści pojawia się dodatkowe pole z którego możemy wybrać konkretną treść w celu dołączenia jej do sprawdzianu (klikamy zielony obrazek obok pola).

Po kliknięciu w wyskakującym oknie wyświetlają się dostepne (w naszym przypadku) zadania.