Zgadywanka

Przebieg gry

Na ekranie wyświetlane są kolejno pytania wraz z odpowiedziami do wyboru. Po dokonaniu wyboru zmiana nie jest już możliwa. W przypadku wybrania błędnej odpowiedzi przy balonie odpada kolejny woreczek z piaskiem. Do kolejnej odpowiedzi przechodzimy przy użyciu przycisku "następny".
Jeśli gra ma ustawiony limit czasu nad plansza znajduje się zegar pokazujący pozostały czas. Gra kończy się po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania, po popełnieniu 5 błędów lub wraz z upływem limitu czasu.

Konfiguracja

  • gra na punkty – znacznik czy przejście gry będzie skutkowało przyznaniem punktów
  • pula punktów – ilość punktów, które mogą być przyznane za pozytywne rozwiązanie zadania jeśli powyższy znacznik będzie ustawiony na TAK
  • gra na czas – znacznik czy w grze ma obowiązywać limit czasu
  • czas na grę w sekundach – limit czasu na rozwiązanie gry, działający jeśli powyższy znacznik będzie ustawiony na TAK
  • instrukcja – pole opisowe na wprowadzenie treści polecenia do zadania
  • pola na wpisanie pytań
  • po 4 odpowiedzi do każdego z pytań
  • pole do wskazania poprawnej odpowiedzi dla każdego z pytań