Zbiory

Przebieg gry

Gra zbiory ma na celu przyporządkowanie rozsypanych elementów do zdefiniowanych wczesniej zbiorów. Elementy mogą być w postaci etykiet z tekstem bądź zdjęciami.

Konfiguracja

  • gra na punkty – znacznik czy przejście gry będzie skutkowało przyznaniem punktów
  • pula punktów – ilość punktów, które mogą być przyznane za pozytywne rozwiązanie zadania jeśli powyższy znacznik będzie ustawiony na TAK
  • gra na czas – znacznik czy w grze ma obowiązywać limit czasu
  • czas na grę w sekundach – limit czasu na rozwiązanie gry, działający jeśli powyższy znacznik będzie ustawiony na TAK

Po wybraniu podstawowej konfiguracji gry jest możliwość konfiguracji poszczególnych zbiorów poprzez dodanie ich nazwy w polu "Nazwa zbioru". Możemy także zdefiniować obrazek , który będzie wyświetlamy jako tło danego zbioru.
Poniżej definiujemy słowa bądź obrazki jakie mają być docelowo przyporządkowane do danego zbioru.