Export SCORM

Zakładka ta ma na celu export materiałów do formatu SCORM.
Aby z niego skorzystać wybieramy z menu lewego pozycję "Multimedia", a następnie zakładkę SCORM.

Po wybraniu w/w opisanej opcji pokazuje się ekran z listą dostępnych materiałów do exportu.

  • (1) Możliwość zaznaczenia materiałów przewidzianych do exportu. Wystarczy kliknąć na kwadracik w danym wierszu i materiał będzie już zaznaczony.
  • (2) Tytuł materiału
  • (3) Typ materiału. Kolumna składa się z ikonek. Po najechaniu myszką na daną ikonkę pokazuje się informacja jaki to jest typ materiału.
  • (4) Informacja w jakim języku jest publikowany materiał
  • (5) W tej kolumnie określony jest stopień trudności materiału.

Aby wykonać export do formatu SCORM należy zaznaczyć pozycje , które chcemy dołączyć do exportu i nacisnąć przycisk "Wyeksportuj zaznaczone elementy"

Po wywołaniu akcji poprzez naciśnięcie przycisku system utworzy plik .zip z zaznaczoną wcześniej zawartością.