PRACOWNIA: SPORTOWA
Ekran: „Nasi mistrzowie”
Temat: Jaka jest historia Olimpiad?
Słuchanie opowiadania nauczyciela o historii olimpiad. Poznanie nowych pojęć związanych ze sportem.

 

CELE OGÓLNE

 • swobodne wypowiedzi dzieci na podstawie zgromadzonych materiałów,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania własnych sądów,
 • rozumienie zasad sportowej rywalizacji,
 • poznanie symboli olimpijskich.

CELE SZCZEGÓŁOWE (przewidywane osiągnięcia)
Uczeń:

 • ułoży kilka zadań na podstawie zgromadzonego materiału,
 • ułoży zdanie będące uzasadnieniem własnego sadu,
 • zaprojektuje medal,
 • pokoloruje kółka olimpijskie,
 • zastosuje terminy: zapalenie zniczy, wciągnięcie flagi, kółka olimpijskie.

METODY PRACY: zadaniowa, podająca, praktyczna, grupowa
FORMY PRACY: praca zbiorowa, indywidualna
POMOCE: platforma, rekwizyty: medal, znicz, laur, podium, puchar, karta pracy

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 1. Wprowadzenie > Platforma > Zadania > „Olimpijska krzyżówka”
  • rozwiązanie krzyżówki, hasło: IGRZYSKA
  • podanie celu zajęć,
  • swobodna rozmowa na temat skojarzeń dzieci związanych z igrzyskami.
 2. Czytanie > Platforma > Uczę się > „Igrzyska olimpijskie”
  • sprawdzenie zrozumienia treści czytanego tekstu,
  • zwrócenie uwagi na symbole olimpijskie: koła, znicz, laur, medal, podium, puchar,
  • wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć > Uczę się > Słowniczek,
  • odgrywanie scenek dramowych związanych z igrzyskami olimpijskimi,
   (bieg ze zniczem, zapalenie znicza, stanie na podium, wręczanie lauru, medali, pucharu itp.)
 3. Ćwiczenie > Platforma > Zadanie > „Kolorowanka - koła olimpijskie”
  • przypomnienie kolorów kół olimpijskich i kontynentów im odpowiadających.
 4. Utrwalenie > Platforma > Zadania > „Co zniknęło? Na 6”, „Wykreślanka ze sportem na 6”
  • gra MEMORY,
  • ustne układanie zdań z wyrazami z wykreślanki.
 5. Podsumowanie zajęć
  • sprawdzenie realizacji celu zajęć – Zabawa „Głosowanie”.
   Nauczyciel zadaje uczniom 5 pytań związanych z tematem zajęć.
   Uczniowie odpowiadają tak podnosząc prawą rękę, nie – lewą.
  • karta pracy - projektowanie medalu olimpijskiego.
 6. Praca domowa
  KARTA PRACY
  „Mapa” - sprawdź w Internecie lub encyklopedii jakie kontynenty zaznaczone są na mapie. Połącz ich kontury z nazwą i pokoloruj barwami kół olimpijskich