PRACOWNIA: EDUKACJI SPOŁECZNEJ
Ekran: Co to są emocje?
TEMAT: Czy jesteś szczęśliwy?/  Are you happy?         

 

CELE OGÓLNE

 • rozpoznawanie emocji,
 • nauka ich nazw.

CELE SZCZEGÓŁOWE (przewidywane osiągnięcia)
Uczeń:

 • rozpoznaje emocje przedstawione na ilustracjach,
 • nazywa emocje w języku angielskim,
 • rozumie ogólny sens opisywanej przez nauczyciela sytuacji, ilustrowanej rysunkami,
 • umie pokazać miną usłyszaną w języku angielskim emocję,
 • zna zasady gry w bingo.

METODY PRACY: słowna, ilustratywna, praktyczna
FORMY PRACY: zbiorowa, indywidualna
POMOCE: platforma, karta pracy, kartki do gry w bingo

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 1. Wprowadzenie > nauczyciel rozmawia z uczniami o tym, jak się czują.
  Kiedy odpowiedzi padają w języku polskim, tłumaczy je na angielski.
 2. Wprowadzenie > Platforma > Uczę się > „Emotions show”
  Dzieci oglądają pokaz slajdów przedstawiających różne emocje. Powtarzają ich nazwy.
 3. Utrwalenie > Platforma > Uczę się > „Emotions- choose the face”
  Uczniowie odpowiadają na pytanie: How do you fell when...? Do każdego pytania pojawia się na ekranie obrazek i dwie możliwe „minki” do wyboru. Nauczyciel tłumaczy po angielsku co oznacza konkretna „minka”.
 4. Ćwiczenie > Platforma > Uczę się > „Emotions - say it!
  Nauczyciel omawia z dziećmi przedstawione sytuacje i emocje im towarzyszące.
 5. Ćwiczenie > Platforma > Multimedia > „Emotions- show”
  Uczniowie słyszą nazwy emocji i sami muszą je pokazać wyrazem twarzy.
 6. Podsumowanie > Platforma > Zadania > „Bingo- emotions”
  Gra BINGO. Dzieci rysują swoją kartę do gry. Na ekranie pojawiają się kolejne „minki”, które decydują o wygranej.
 7. Praca domowa
  KARTA PRACY
  Pokolorowanie „minek”.
  Karta wykorzystuje wyrazy i rysunki z polecenia nr 1 (część „uczę się”).