PRACOWNIA: TECHNICZNA
Ekran: „W świecie techniki”
Temat: Urządzenia elektryczne – ich zastosowanie w życiu człowieka.

CELE OGÓLNE

 • kształtowanie poczucia znaczenia techniki w życiu człowieka,
 • poznanie bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.

CELE SZCZEGÓŁOWE (przewidywane osiągnięcia)
Uczeń:

 • pozna urządzenia elektryczne wykorzystywane w domu dawniej i dziś,
 • pozna zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych,
 • dowie się o zagrożeniach płynących z niewłaściwego korzystania z urządzeń elektrycznych.

METODY PRACY: pokaz, rozmowa, ćwiczeniowa, elementy metody problemowej
FORMY PRACY: grupowa, indywidualna
POMOCE: platforma, karta pracy, instrukcje obsługi

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 1. Wprowadzenie > Platforma > Zadania > „Krzyżówka – urządzenia elektryczne”
  • rozwiązanie krzyżówki, której hasło jest tematem zajęć, hasło: Urządzenia elektryczne,
  • podanie celu zajęć,
  • swobodna rozmowa na temat urządzeń elektrycznych.
 2. Czytanie > Platforma > Uczę się > „Co to są urządzenie elektryczne”
  • rozmowa na temat rodzajów urządzeń elektrycznych ich zastosowania i bezpieczeństwa podczas korzystania z nich.
 3. Ćwiczenie > Platforma > Uczę się > „Znasz te urządzenia?”
  • dobieranie nazw do obrazków przedstawiających urządzenia elektryczne.
 4. Utrwalenie > Platforma > Zadania > „Urządzenia do utrzymywania czystości”, „Urządzenia do przygotowywania posiłków”, „Urządzenia służące do nauki, pracy i relaksu” - praca w grupach
  • wyszukiwanie nazw ukrytych urządzeń elektrycznych ze wskazaniem na ich zastosowanie.
 5. Ćwiczenie > Platforma > Zadania > „Sudoku z lodówką”, „Sudoku z pralką”, „Sudoku z żelazkiem”
  • - praca w grupach
  • SUDOKU z urządzeniami elektrycznymi – doskonalenie znajomości nazw urządzeń elektrycznych.
 6. Ćwiczenie śródlekcyjne Zabawa „Matka prać...”
  Zabawa polega na tym, że uczniowie przenoszą się w czasie do okresu, kiedy nasze prababcie radziły sobie bez urządzeń elektrycznych. Zadaniem uczniów jest zrobić pranie, napalić w piecu, zamieść izbę itp.
 7. Instrukcja obsługi urządzenia elektrycznego
  • czytanie zaznaczonych fragmentów instrukcji obsługi urządzenia elektrycznego,
  • znaki informacyjne,
  • zwrócenie uwagi uczniów na konieczność czytania instrukcji, obsługi urządzeń elektrycznych.
 8. Podsumowanie > Platforma > Zadania > „Co wiesz, o urządzenia elektrycznych?”
  • sprawdzenie znajomości urządzeń elektrycznych,
  • Jakie urządzenia obsługujecie sami w domu?
  • Na co należy zwrócić uwagę korzystając z urządzeń elektrycznych?
  • sprawdzenie realizacji celu zajęć poprzez zabawę „Ułóż zagadkę”.
   Uczniowie układają zagadkę o swoim ulubionym urządzeniu elektrycznym, a następnie prezentują ją kolegom i koleżankom w klasie.
  • samoocena – pokolorowanie odpowiedniej buźki w karcie pracy.
 9. Praca domowa
  KARTA PRACY
  • skreśl ilustracje, które pokazują złe korzystanie z urządzeń elektrycznych,
  • dokończ ozdabianie lamp