PRACOWNIA PRZYRODNICZA
Ekran: Zdrowie i uroda
Temat: Piramida zdrowia

 

CELE OGÓLNE

 • zapoznanie dzieci z Piramidą Zdrowia – pożądanym modelem zdrowego odżywiania,
 • uczenie dzieci krytycznej oceny własnego sposobu odżywiania i zachowania,
 • kształtowanie umiejętności wyboru właściwych produktów do spożycia.

CELE SZCZEGÓŁOWE (przewidywane osiągnięcia)
Uczeń:

 • uważnie słucha czytanego tekstu,
 • potrafi rozróżnić produkty zdrowe i niezdrowe,
 • zna zasady zdrowego odżywiania.

METODY PRACY: problemowa, podająca, czynnościowa
FORMY PRACY: praca zbiorowa, indywidualna
POMOCE: platforma: tekst, karta pracy

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 1. Wprowadzenie > Platforma > Uczę się > „Właściwe odżywianie”
  • podanie celu zajęć,
  • czytanie tekstu przez nauczyciela lub wybranego ucznia,
  • sprawdzenie zrozumienia tekstu,
  • swobodna rozmowa na temat produktów zdrowych i niezdrowych dla człowieka.
 2. Ćwiczenie > Platforma > Uczę się > „Produkty zdrowe”
  • wybieranie przez uczniów produktów zdrowych.
 3. Ćwiczenie > Platforma > Uczę się > „Białka”, „Węglowodany”, „Tłuszcze”, „Owoce”, „Warzywa”
  • wymienienie składników pokarmowych w oparciu o tekst na platformie,
  • swobodna rozmowa na temat składników pokarmowych; przyporządkowywanie produktów do grup pokarmowych.
 4. Utrwalenie > Platforma > Zadania > „Zdrowa uzupełnianka”, „Smaczna wykreślanka na 6”, „Jedzenie na 6”
  • wybieranie przez uczniów produktów zdrowych,
  • rozszyfrowywanie wyrazów – składników pokarmowych,
  • dobieranie w pary obrazków,
  • wskazywanie zdrowej i niezdrowej żywności.
 5. Ćwiczenie śródlekcyjne „Ciągle pada”
  Zabawa polega na tym, że uczniowie w rytm muzyki naśladują taniec w deszczu, skacząc, biegając po kałużach, przeskakują z kamienia na kamień itp.
 6. Podsumowanie > Platforma > Zadania > „Zdecyduj sam?”
  • rozmowa na temat składników odżywczych w oparciu o słownictwo z zadania sudoku,
  • sprawdzenie realizacji celu zajęć – ustalenie zasad zdrowego odżywiania,
  • samoocena.
 7. Praca domowa
  KARTA PRACY
  Uzupełnienie piramidy zdrowia