PRACOWNIA: PRZYRODNICZA
Ekran: Prognoza pogody
TEMAT:  Weather. / Pogoda.          

 

CELE OGÓLNE

 • nauka słownictwa związanego z pogodą,
 • ćwiczenie umiejętności wypowiadania się.

CELE SZCZEGÓŁOWE (przewidywane osiągnięcia)
Uczeń:

 • zna niektóre słowa związane z pogodą,
 • prawidłowo dobiera zdania do obrazków,
 • potrafi opisać pogodę przedstawioną na rysunku, oraz tą za oknem.

METODY PRACY: słowna, ilustratywna, praktyczna
FORMY PRACY: zbiorowa
POMOCE: platforma, karta pracy

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 1. Wprowadzenie > nauczyciel pyta dzieci o to, jak jest dzisiaj pogoda.
  Tłumaczy na język angielski, jeśli uczniowie mówią po polsku.
 2. Wprowadzenie > Platforma > Multimedia > „Weather- listen and repeat I”
  Uczniowie oglądają pokaz slajdów. W czasie jego powtórnego puszczenia powtarzają usłyszane słowa.
 3. Utrwalenie > Platforma > Uczę się > „Weather- match I”
  Nauczyciel pomaga w połączeniu wyrazów i rysunków, odczytując ich nazwy.
 4. Wprowadzenie > Platforma > Multimedia > „Weather- listen and repeat II”
  Uczniowie oglądają pokaz slajdów. W czasie jego powtórnego puszczenia powtarzają usłyszane słowa.
 5. Utrwalenie > Platforma > Uczę się > „Weather- match II”
  Nauczyciel pomaga w połączeniu wyrazów i rysunków, odczytując ich nazwy.
 6. Podsumowanie > Platforma > Uczę się > „Answer the questions- weather”
  Nauczyciel pomaga uczniom (odczytując pytania i możliwe odpowiedzi) w wyborze odpowiednich zdań opisujących obrazki.
 7. Praca domowa
  KARTA PRACY
  Pokolorowanie rysunków zgodnie z instrukcją znajdującą się poniżej.
  Karta wykorzystuje wyrazy i rysunki z zadania nr 1 i 3 (część „uczę się”).