PRACOWNIA: PRZYRODNICZA
Ekran: Królewstwo zwierząt
TEMAT: Kochamy zwierzęta. / We love animals.          

CELE OGÓLNE

 • nauka nazw zwierząt,
 • zapoznanie dzieci z podziałem zwierząt na poszczególne grupy.

CELE SZCZEGÓŁOWE (przewidywane osiągnięcia)
Uczeń:

 • mówi o swoim ulubionym zwierzątku,
 • zna niektóre nazwy zwierząt,
 • potrafi umieścić poznane zwierzęta w odpowiednich grupach.

METODY PRACY: słowna, ilustratywna, praktyczna
FORMY PRACY: zbiorowa
POMOCE: platforma, karta pracy

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 1. Wprowadzenie > nauczyciel pyta dzieci o ich ulubione zwierzątko.
  Tłumaczy na język angielski jeśli uczniowie mówią po polsku.
 2. Wprowadzenie > Platforma > Multimedia > „Listen and repeat- animals”
  Uczniowie oglądają pokaz slajdów. W czasie jego powtórnego puszczenia powtarzają usłyszane słowa.
 3. Wprowadzenie > Platforma > Uczę się > „Mammals show”, „Birds show”, „Amphibians show”, „Reptiles show”, „Fish show”
  Nauczyciel wprowadza dzieci w temat podziału zwierząt na grupy.
 4. Utrwalenie > Platforma > Uczę się > „Groups of animals-match”
  Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom umieścić wyrazy w tabelkach, odczytując je i naprowadzając na poprawne odpowiedzi.
 5. Podsumowanie > Platforma > Zadania > „Listen and repeat- animals”
  Dzieci łączą obrazki i wyrazy. Nauczyciel pomaga odczytując wyrazy.
 6. Praca domowa
  KARTA PRACY
  Rysowanie zwierząt w poszczególnych ich zbiorach.
  Karta wykorzystuje wyrazy i rysunki z zadania nr 1 (część „multimedia”)