PRACOWNIA: EKONOMICZNA
Ekran: Zapraszamy na zakupy
Temat: Zaproszenie na zakupy - obliczenia pieniężne w zakresie 10. Operowanie pojęciami grosze, złoty.

 

CELE OGÓLNE

 • wyrabianie umiejętności obliczania wartości zakupów,
 • doskonalenie techniki rachunkowej,
 • rozwijanie spostrzegawczości i uwagi dowolnej.

CELE SZCZEGÓŁOWE (przewidywane osiągnięcia)
Uczeń:

 • wymienia towary według ich wartości,
 • dokonuje analizy wydatków,
 • dokonuje obliczeń pieniężnych w zakresie 10,
 • dodaje i odejmuje w zakresie 10,
 • rozwiązuje proste zadania tekstowe dotyczące zakupów.

METODY PRACY: ćwiczenia praktyczne
FORMY PRACY: zbiorowa i indywidualna
POMOCE: platforma, karta pracy, papierowe duże monety

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 1. Wprowadzenie > karta pracy – zadanie 1
  • podanie celu zajęć,
  • prezentacja monet i wskazywanie ich wartości.
 2. Gra dydaktyczna „Robimy zakupy” > Platforma > Pracownia ekonomiczna
  • uczniowie planują swoje zakupy w sklepie z zabawkami, mając do wydania 10 zł,
  • uczniowie mają kupić pięć przedmiotów za 10 zł,
  • uczniowie mają kupić dwa przedmioty za 10 zł,
  • uczniowie mają kupić jak najwięcej przedmiotów za 10 zł,
  • Ile przedmiotów można kupić za 10 zł?
 3. Ćwiczenie > karta pracy > zadanie 2
  1. planujemy listę zakupów za 1 zł, 2 zł, 5 zł, 10 zł.
 4. Zabawa ruchowa „Dwa i pięć”
  Nauczyciel ma przygotowane wcześniej papierowe monety. Każdej przyporządkowana jest czynność, jaką uczeń ma wykonać. Kiedy nauczyciel podaje komendę i pokazuje papierową monetę, uczniowie reagują na nią ruchem np.: 1 zł stań przy stole; 2 zł – wejdź pod stolik, 5 zł – stań pod ścianą, 1 gr. – podłoga parzy, 2 gr. – poszukaj sobie pary, 5 gr. – szukaj zielonego, 10 gr. – usiądź. Zabawę możemy ograniczyć tylko do złotówek.
 5. Utrwalenie > karta pracy > zadanie 3, 4
  • rozwiązywanie zadań tekstowych w oparciu o sklep na platformie edukacyjnej.
 6. Podsumowanie:
  • sprawdzenie realizacji celu zajęć,
  • samoocena – pokolorowanie odpowiedniej buźki na karcie pracy.
 7. Praca domowa
  KARTA PRACY
  Projektowanie własnej monety