PRACOWNIA: EKONOMICZNA
Ekran: Zapraszamy na zakupy
TEMAT: Jedźmy nad morze / Let’s go at the sea side.     

 

CELE OGÓLNE

 • rozszerzenie zasobu słownictwa,
 • ćwiczenie wypowiadania się w języku angielskim,
 • uzmysłowienie wartości pieniądza.

CELE SZCZEGÓŁOWE (przewidywane osiągnięcia)
Uczeń:

 • zna angielskie nazwy monety i banknotu,
 • rozumie, że potrzeby związane z zakupami zależą od miejsca wyjazdu na wakacje,
 • umie samodzielnie stworzyć listę zakupów,
 • prezentuje w języku angielskim listę swoich zakupów (z pomocą nauczyciela).

METODY PRACY: słowna, ilustratywna, praktyczna
FORMY PRACY: zbiorowa, grupowa
POMOCE: platforma, karta pracy

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 1. Wprowadzenie > Platforma > Uczę się
  Na ekranie rysunki monet i banknotów. Nauczyciel pyta się, co to jest i tłumaczy na język angielski w razie potrzeby.
 2. Wprowadzenie > nauczyciel rozmawia z dziećmi o wakacjach w różnych miejscach.
  Uświadamia uczniom, że w zależności od miejsca w które się jedzie trzeba kupić inne rzeczy.
 3. Ćwiczenie > Platforma > Multimedia
  Dzieci zostają podzielone na grupy, z których każda ma zaplanować zakupy na wakacje w innym miejscu (np. nad morzem, w górach, pod namiotem). Każda grupa otrzymuje 100 zł i ma za zadanie kupić niezbędne przedmioty w sklepie znajdującym się na platformie.
 4. Podsumowanie > grupy prezentują efekty swoich zakupów i tłumaczą powód konkretnych decyzji. Nauczyciel pomaga w wystąpieniach tłumacząc, jeśli jest tak potrzeba, na język angielski.
 5. Praca domowa
  KARTA PRACY
  Uczeń wycina rzeczy, które kupi przed pierwszym dniem szkoły. Wkleja je do koszyka.
  Ma do wydania 100 zł