PRACOWNIA: MATEMATYCZNA
Ekran: Co i gdzie?
Temat: Określenie wzajemnego położenia przedmiotów w przestrzeni i na  płaszczyźnie.

 

CELE OGÓLNE

 • kształtowanie świadomości własnego ciała,
 • ogólna orientacja w położeniu przedmiotów w przestrzeni i kierunku ruchu
  (w przód, w tył, do góry, na dół, z prawej, z lewej),
 • rozwijanie spostrzegawczości i uwagi dowolnej.

CELE SZCZEGÓŁOWE (przewidywane osiągnięcia)
Uczeń:

 • określa położenie przedmiotów w przestrzeni w stosunku do własnego ciała:
  przed sobą, obok,
 • porusza się w przestrzeni zgodnie z poleceniami,
 • układa przedmioty zgodnie z poleceniem: połóż przed sobą, za sobą, z lewej strony, z prawej strony,
 • reaguje na sygnał słuchowy,
 • rozróżnia kierunek : w prawo, w lewo, prosto.

METODY PRACY: czynne, aktywizujące
FORMY PRACY: praca z całą grupą, indywidualna
POMOCE: platforma, karta pracy, miś, buźki

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 1. Wprowadzenie > Platforma > Uczę się > „Określanie wzajemnego położenia przedmiotów”
  • podanie celu zajęć,
  • odczytanie tekstu przez nauczyciela.
 2. Ćwiczenie > Platforma > Uczę się > „Położenie przedmiotów”
  • oglądanie ilustracji i określanie wzajemnego położenia względem siebie samochodów.
 3. Ćwiczenie > Platforma > Zadania > „Co widzisz na ilustracji”,
  „Gdzie okulary, a gdzie króliczek”
  • układanie przedmiotów według podanego warunku.
 4. Utrwalenie > Platforma > Zadania > „Myszka Zuzia”
  • zaznaczanie właściwej odpowiedzi.
 5. Zabawa grupowa „Kto gdzie siedzi?”
  Uczniowie ustnie określają wzajemne położenie siebie względem innych osób z klasy.
 6. Ćwiczenie > Platforma > Zadanie > „Dinozaury”
  • układanie puzzli; rozmowa na temat obrazka; określenie położenia przedmiotów na ilustracji; użycie takich wyrażeń jak: nad, pod, przed, za, obok, z prawej strony, z lewej strony, wyżej, niżej, bliżej, dalej.
 7. Ćwiczenie śródlekcyjne – „Znajdź miejsce”
  Uczniowie słuchają poleceń nauczyciela:
  • stań przed ławką, pod ławką, z prawej strony, z lewej strony itp.
 8. Podsumowanie
  • zabawa „Odszukaj ukrytą zabawkę” - uczniowie kierują wybranego ucznia ku ukrytej zabawce słowami w prawo, lewo, prosto, nad itp.
  • sprawdzenie realizacji celu zajęć – rundka podsumowująca „Jaki wyraz kojarzy mi się z dzisiejszymi zajęciami?
  • kolorowanie buźki - jeżeli zajęcia się podobały kolorowanie prawej buźki, jeżeli nie to lewej.
 9. Praca domowa
  KARTA PRACY
  Rysowanie przedmiotów według podanego warunku.