PRACOWNIA MATEMATYCZNA
Ekran: W świecie figur.
Temat: Kraina czarodziejskich figur – zabawy matematyczne.

 

CELE OGÓLNE

 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych : koło, trójkąt, prostokąt, kwadrat,
 • stwarzanie sytuacji edukacyjnych motywujących dzieci do podejmowania działań matematycznych,
 • aktywizowanie myślenia oraz rozwijanie pomysłowości dzieci.

CELE SZCZEGÓŁOWE (przewidywane osiągnięcia)
Uczeń:

 • posługuje się nazwami figur geometrycznych,
 • rozpoznawać kształt figur,
 • projektować dowolną kompozycję z poznanych figur geometrycznych,
 • wykonywać polecenia nauczyciela z zachowaniem właściwej kolejności zadań,
 • odnaleźć figurę wedle ustalonego kodu,
 • współdziałać w zabawach matematycznych.

METODY PRACY: słowna, czynna, zabawa integracyjna
FORMY PRACY: grupowa, indywidualna
POMOCE: platforma, karta pracy, kolorowe figury geometryczne

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 1. Wprowadzenie > Platforma > Zadanie > „Figury geometryczne na 6”
  • rozszyfrowanie nazw figur geometrycznych,
  • podanie celu zajęć.
 2. Przypomnienie > Platforma > Uczę się > „Figury geometryczne”
  • przypomnienie cech, jakimi charakteryzują się gury geometryczne.
 3. Ćwiczenie > Uczę się > „Jaka to figura?”
  • segregowanie figur według warunku.
 4. Ćwiczenie > Uczę się > „Rozpoznajemy figury”
  • oglądanie ilustracji i wyszukiwanie ukrytych gur geometrycznych.
 5. Utrwalenie > Platforma > Zadania
  • dobieranie w pary figur geometrycznych > „Figury na 6”,
  • kolorowanie obrazka z gurami > „Kolorowe figury”,
  • uzupełnianie wzoru gurami > „Jakiej figury brakuje?”,
  • segregowanie figur > „Schowaj klocki do pudełka”.
 6. Zabawa ruchowa „Jaka to gura” – zabawa w parach
  Dzieci rysują sobie wzajemnie na plecach figury geometryczne i je odgadują.
 7. Zabawa „Samotna gura”
  Dzieci otrzymują karty pracy z figurami. Nauczyciel podaje nazwy figur, które uczniowie mają skreślić np.: duże czerwone koła itp. Następnie dzieci podają nazwę samotnej figury, która została.
 8. Podsumowanie > Platforma > Zadania > „Puzzle – Figury”
  • układanie puzzli i liczenie ile jest trójkątów, prostokątów, kwadratów i kół na ilustracji,
  • sprawdzenie realizacji celu zajęć poprzez zabawę „Jestem figurą”.
   Nauczyciel przygotowuje różne kolory figur geometrycznych. Dzieci losują wybraną figurę. Następnie nauczyciel podaje kod, według którego uczniowie łączą się we wspólne koło np.: wszystkie figury czerwone zapraszam do koła; wszystkie trójkąty zapraszam do koła itp.
  • samoocena – wybór figury jako oceny: koło - 1, trójkąt - 2, prostokąt - 3, kwadrat - 4
 9. Praca domowa
  KARTA PRACY
  Pokoloruj obrazek według kodu i policz, ile jest trójkątów, prostokątów, kół, kwadratów