PRACOWNIA: MATEMATYCZNA
Ekran: Co i gdzie?
TEMAT: Gdzie jest mysz?/ Where is the mouse?

CELE OGÓLNE

 • nauka słownictwa związanego z orientacją przestrzenną,
 • ćwiczenie wypowiadania się w języku angielskim.

CELE SZCZEGÓŁOWE (przewidywane osiągnięcia)
Uczeń:

 • rozumie i potra użyć, poznane słowa związane z orientacją przestrzenną,
 • prawidłowo rysuje ilustracje według usłyszanych instrukcji,
 • potrafi uzupełnić brakujące słowa w zdaniach.

METODY PRACY: słowna, ilustratywna, praktyczna
FORMY PRACY: zbiorowa, grupowa
POMOCE: platforma, karta pracy, maskotka myszki

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 1. Wprowadzenie do zajęć > nauczyciel pokazuje maskotkę myszki dzieciom i nadaje jej imię razem z uczniami. Mówi, że będą rozmawiać o tym, gdzie chodzi myszka.
 2. Wprowadzenie > Platforma > Multimedia > „ Where is it?- repeat”
  Uczniowie oglądają pokaz slajdów. W czasie jego powtórnego puszczenia powtarzają usłyszane słowa.
 3. Utrwalenie > Platforma > Uczę się > „Where is it?- match”
  Nauczyciel pomaga w połączeniu zdań i rysunków, odczytując je.
 4. Ćwiczenie > Platforma > Multimedia > „Where is it?- Draw”
  Dzieci słuchają instrukcji i rysują odpowiednie ilustracje.
 5. Podsumowanie > Platforma > Uczę się > „What are the missing words?”
  Nauczyciel pomaga wstawić wyrazy w zdania, odczytując je.
 6. Praca domowa
  KARTA PRACY
  Rysowanie myszki.