PRACOWNIA: ARTYSTYCZNA
Ekran: Od kredki po pędzel
Temat: W pracowni malarskiej.

 

CELE OGÓLNE

 • poznanie pracowni malarskiej i przyborów do malowania.

CELE SZCZEGÓŁOWE (przewidywane osiągnięcia)
Uczeń:

 • rozpoznaje przybory do malowania z wyglądu i nazwy,
 • współdziała w zabawie muzyczno - ruchowej z rówieśnikami.

METODY PRACY: czynna, słowna, oglądowa
FORMY PRACY: zbiorowa, grupowa, indywidualna
POMOCE: platforma, karty pracy

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 1. Wprowadzenie > Platforma > Uczę się > „W pracowni malarskiej”
  • podanie celu zajęć,
  • oglądanie ilustracji przedstawiającej pracownię malarską,
  • swobodne wypowiedzi dzieci na temat wyglądu pracowni oraz przedmiotów jakie się w niej znajdują; używanie słów: nad, pod, na, przed, za itp.
  • wyszukanie na ilustracji nazw przedmiotów będących rzeczownikami; wyjaśnienie ich nazwy i znaczenia.
 2. Ćwiczenie > Platforma > Zadania > „Przeciąganie wyrazów – Przybory malarskie”
  • dobieranie nazw do ilustracji przedstawiających przybory malarskie.
 3. Utrwalenie > Platforma > Zadania > „Przybory do malowania”, „Pędzel i farby”
  • MEMORY – dobieranie nazwy do obrazka,
  • rozpoznawanie nazw przyborów do malowania.
 4. Ćwiczenie śródlekcyjne „Jesteś malarzem” i „Malarskie pozy” - zabawa rytmiczna
  • „Jesteś malarzem”- namaluj ruchem: dinozaura w naturalnej wielkości, wielbłąda, mrówkę, niedźwiedzia, kota.
  • „Malarskie pozy” - zabawa rytmiczna.
   Nauczyciel wystukuje na bębenku rytm, w którym uczniowie poruszają się po sali np.: marsz, bieg, podskoki. Na przerwę w muzyce przybierają różne pozycje, tak jakby pozowali do zdjęcia. Najciekawsza poza nagradzana jest oklaskami.
 5. Podsumowanie zajęć:
  • karta pracy: kolorowanie postaci malarza, dorysowywanie przyborów potrzebnych malarzowi do pracy,
  • sprawdzenie realizacji celu zajęć – układanie zagadek przez uczniów związanych z poznaną tematyką zajęć,
  • samoocena.