PRACOWNIA: ARTYSTYCZNA
Ekran: W świecie instrumentów.
Temat: Instrumenty muzyczne dla każdego.

 

CELE OGÓLNE

 • kształtowanie wrażliwości muzycznej u dzieci.

CELE SZCZEGÓŁOWE (przewidywane osiągnięcia)
Uczeń:

 • rozpoznaje instrumenty po dźwiękach,
 • układa obrazki z instrumentami w kolejności w jakiej występowały,
 • wystukuje usłyszany rytm,
 • nawiązuje kontakty z rówieśnikami poprzez wspólne zabawy muzyczno - ruchowe.

METODY PRACY: pokaz, ekspresyjna, impresyjna, praktycznych czynności
FORMY PRACY: indywidualna, zbiorowa
POMOCE: platforma, instrumenty, karta pracy, ilustracje instrumentów muzycznych do układania: skrzypce, fortepian, bębenek, trójkąt, marakasy, saksofon, perkusja

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 1. Zabawa muzyczno – ruchowa na powitanie
  • „Podaj rękę partnerowi” – uczniowie poruszają się w rytm znanej piosenki.
   Na znak nauczyciela, za każdym razem tańczą z innym dzieckiem,
  • podanie celu zajęć.
 2. Wprowadzenie > Platforma > Uczę się > „Instrument muzyczny”
  • swobodna rozmowa na temat znanych dzieciom instrumentów muzycznych,
  • czytanie tekstu przez nauczyciela lub ucznia dobrze czytającego,
  • podział instrumentów muzycznych na: strunowe, dęte, perkusyjne.
 3. Oglądanie prezentacji i słuchanie dźwięków instrumentów muzycznych > Platforma > Multimedia
  • układanie instrumentów w kolejności w jakiej występowały,
  • powtórne słuchanie dźwięków instrumentów muzycznych, wskazywanie ich na ilustracji.
 4. Utrwalenie > Platforma > Zadania > „Zadania prawdziwe i nieprawdziwe”,
  „Memory obrazkowo - wyrazowe – Instrumenty muzyczne na 6”
  • rozpoznawanie instrumentów na ilustracji,
  • łączenie ilustracji z nazwą.
 5. Zabawa muzyczna „Orkiestra”
  1. gra na instrumentach: bębenku, grzechotkach, pałeczkach i talerzach.
   Nauczyciel przydziela role i instrumenty uczniom. Następnie śpiewa w dowolnym rytmie zdania, a wybrane dziecko gra dowolną melodię na instrumencie.
   Tekst dla nauczyciela lub ucznia:

   Mały kotek ma bębenku gra: ram tam tam
   Grają na grzechotkach słoniki dwa: sza ra ra
   Dzięcioł w drzewo puka: puk puk puk
   Wesoły piesek na talerzach gra: bum ta ra ra
   A teraz orkiestra razem raz dwa.( grają wszystkie instrumenty)


   Nauczyciel może zmieniać nazwy zwierząt i dokładać inne instrumenty.
 6. Podsumowanie > Platforma > Zadania > „Muzyczne bingo”
  • sprawdzenie realizacji celu zajęć - „BINGO z instrumentami”,
  • kolorowanie buźki na karcie pracy – samoocena.
 7. Praca domowa
  KARTA PRACY
  Jakie instrumenty są na ilustracji?