Wyniki


Pracując na platformie dziecko zdobywa punkty za rozwiązywane przez siebie zadania. Daje mu to poczucie wymiernej nagrody za jego wysiłki i osiągnięcia. Uczniowie otrzymują punkty zgodnie z wytycznymi programu, lub skala może zostać dopasowana do wymagań konkretnego nauczyciela. Prowadzący zajęcia ma szanse na modyfikację punktacji w zależności od realizowanego tematu, oraz możliwości dzieci.