PRACOWNIA: JĘZYKOWA
Ekran: Używajmy słowników - kolejność alfabetyczna.
TEMAT: Zabawny alfabet. /Funny Alphabet        

 

CELE OGÓLNE

 • nauka alfabetu,
 • rozszerzenie zasobu słownictwa,
 • zapoznanie dzieci ze słownikami.

CELE SZCZEGÓŁOWE (przewidywane osiągnięcia)
Uczeń:

 • zna alfabet w języku angielskim,
 • umie dopasować wyrazy do liter alfabetu na jakie się rozpoczynają,
 • potrafi podać przykłady wyrazów rozpoczynających się na kolejne litery alfabetu,
 • wie, czym jest słownik i do czego służy,
 • umie dopasować definicje do wyrazów,
 • uzupełnia brakujące litery alfabetu.

METODY PRACY: słowna, ilustratywna, praktyczna
FORMY PRACY: zbiorowa
POMOCE: platforma, karta pracy, słownik

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 1. Wprowadzenie > Platforma > Multimedia > „Alphabet - repeat”
  Nauczyciel pokazuje alfabet na ekranie, oraz puszcza nagranie.
  Uczniowie słuchają i powtarzają.
 2.  Utrwalenie > Platforma > Uczę się > „Alphabet - match”
  Dopasowanie wyrazów (obok nich znajdują się obrazki, aby ułatwić zrozumienie) do liter alfabetu na które się one rozpoczynają.
 3. Ćwiczenie > Uczniowie samodzielnie podają przykłady słów rozpoczynających się na kolejne litery alfabetu.
 4. Wprowadzenie > Platforma > Uczę się > „ What’s this?”
  Uczniowie odgadują zagadkę, której rozwiązaniem jest słownik. Nauczyciel pokazuje go dzieciom (najlepiej angielsko- angielski) i tłumaczy do czego on służy. Wyjaśnia jak ważna jest znajomość alfabetu, która umożliwia korzystanie ze słownika.
 5. Ćwiczenie > Platforma > Uczę się > „Dictionary - match”
  Nauczyciel odczytuje uczniom definicje i pomaga w dopasowaniu do nich wyrazów.
 6. Podsumowanie > Platforma > Uczę się > „Alphabet - write the letters”
  Dzieci wstawiają brakujące litery alfabetu.
 7. Praca domowa
  KARTA PRACY
  Dopasowanie wyrazów (obok których znajdują się obrazki) do liter alfabetu.
  Karta wykorzystuje wyrazy i rysunki z polecenia nr 1 (część „uczę się”).