PRACOWNIA POLONISTYCZNA
Ekran: Magia świąt
Temat: Tradycje Bożego Narodzenia.

CELE OGÓLNE

 • rozwijanie i przekazywanie tradycji świątecznych.

CELE SZCZEGÓŁOWE (przewidywane osiągnięcia)
Uczeń:

 • wie, czym jest tradycja i jaką rolę odgrywa w życiu człowieka,
 • zna typowe dla świąt symbole i zwyczaje,
 • potrafi wypowiadać swoje myśli i wyrażać uczucia,
 • ma szacunek do tradycji i szanuje cudze poglądy.

METODY PRACY: pogadanka, elementy dyskusji
FORMY PRACY: zbiorowa, indywidualna
POMOCE: platforma, karta pracy

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 1. Wprowadzenie > Platforma > Zadania > „Co to za święta?”
  • rozwiązanie krzyżówki będącej tematem zajęć, hasło - Boże Narodzenie,
  • podanie celu zajęć,
  • swobodna rozmowa na temat magii Świąt Bożego Narodzenia oparta o doświadczenia dzieci.
 2. Czytanie > Platforma > Uczę się > „Boże Narodzenie”
  Uczniowie słuchają tekstu czytanego przez nauczyciela.
  • sprawdzenie zrozumienia tekstu,
  • wyjaśnienie pojęcia tradycja,
  • opis symboli Bożego Narodzenia.
 3. Utrwalenie > Platforma > Uczę się > „Co to jest?”
  • doskonalenie techniki uważnego czytania ze zrozumieniem,
  • wyszukiwanie nazw przedmiotów związanych ze świętami.
 4. Utrwalenie > Platforma > Uczę się > „Jakie to zdanie?”
  • wybór zdań pasujących do ilustracji.
 5. Utrwalenie > Platforma > Uczę się > „Zagraj w skojarzenia”
  • wyszukiwanie wyrazów określających dany przedmiot związany ze świętami.
 6. Zabawa ruchowa „Wstań, usiądź”
  Nauczyciel wymienia znane dzieciom zwyczaje świąteczne. Jeżeli uczniowie usłyszą zwyczaj bożonarodzeniowy podskakują trzy razy, jeżeli inny kucają. Jeżeli zaś nauczyciel wymieni przedmiot nie związany ze świętami uczniowie zmieniają miejsce.
 7. Podsumowanie > Platforma > Zadania > „Święta Bożego Narodzenia”
  • uzupełnianie tekstu związanego ze świętami.
 8. Podsumowanie > Platforma > Zadania > „Magia Świąt”
  • rozszyfrowywanie symboli bożonarodzeniowych,
  • gra w MEMORY „Mikołaj i prezenty”.
 9. Sprawdzenie realizacji celu zajęć > Platforma > Zadania > „Świąteczne Bingo”
 10. Praca domowa
  KARTA PRACY
  • ozdabianie choinki,
  • rozsypanka sylabowa - układanie wyrazów z sylab