PRACOWNIA POLONISTYCZNA
Ekran: „Z wizytą u Pana Rzeczownika”
Temat: Co to jest rzeczownik? - wprowadzenie pojęcia na podstawie ćwiczeń  z platformy e - learningowej.

CELE OGÓLNE

 • poznanie znaczenia pojęcia „rzeczownik” i jego pytań,
 • kształtowanie umiejętności nazywania rzeczy, zwierząt, roślin, ludzi; klasykowania nazw ze względu na ich znaczenie; poprawnego formułowania odpowiedzi na pytania.

CELE SZCZEGÓŁOWE (przewidywane osiągnięcia)
Uczeń:

 • formułuje odpowiedzi na pytania,
 • umie dostrzec cechę, według której należy uporządkować nazwy,
 • mówi nazwy zwierząt, roślin, rzeczy, ludzi,
 • dobiera prawidłowo rzeczowniki do pytań,
 • uważnie słucha czytanego tekstu.

METODY PRACY: problemowa, podająca, czynnościowa
FORMY PRACY: praca zbiorowa, indywidualna
POMOCE: platforma, tekst, karta pracy

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 1. Wprowadzenie > Platforma > Uczę się > „Z wizytą u Pana Rzeczownika”
  • podanie celu zajęć,
  • oglądanie ilustracji,
  • nazywanie przedmiotów,
  • dzielenie przedmiotów na grupy: nazwy rzeczy, ludzi, zwierząt, roślin.
 2. Poznanie nazwy rzeczownik > Platforma > Zadanie > „Krzyżówka – Rzeczownik”
  • opowiadanie nauczyciela o Panu Rzeczowniku, który wymyśla nazwy dla różnych przedmiotów, roślin, zwierząt, a nawet ludzi bez podania jego imienia. Imię uczniowie muszą sami odczytać rozwiązując krzyżówkę.
  • rozwiązanie krzyżówki prezentującej uczniom Pana Rzeczownika, właściciela wszystkich nazw rzeczy, zwierząt, roślin, ludzi, hasło: Rzeczowniki.
 3. Czytanie > Platforma > Uczę się > „Rzeczownik”
  • sprawdzenie zrozumienie treści,
  • ćwiczenie śródlekcyjne „Jesteś rzeczownikiem”.
   Zadaniem ucznia jest wykonywać poszczególne ćwiczenia.
   Jesteś rzeczownikiem. Kiedy usłyszysz wyraz, który jest:
   • nazwą rzeczy – ukucnij
   • nazwą roślin – podskocz
   • nazwą zwierząt – zrób obrót
   • nazwą ludzi – klaśnij
    Uczeń reaguje na polecenia.
 4. Podsumowanie > Platforma > Zadania > „Wisielec - zgadywanka”, „Bingo rzeczownikowe”
  • wyszukiwanie ukrytych rzeczowników,
  • sprawdzenie realizacji celu zajęć,
  • zagraj w BINGO i zostań PANEM RZECZOWNIKIEM,
  • narysuj buźkę na znak, czy zajęcia ci się podobały, czy nie.
 5. Praca domowa
  KARTA PRACY
  1. Połącz obrazki w zbiory według ustalonych kryteriów:
   - otocz niebieskim kolorem wszystkie nazwy rzeczy
   - otocz żółtym kolorem wszystkie nazwy ludzi
   - otocz zielonym kolorem wszystkie nazwy roślin
   - otocz pomarańczowym kolorem wszystkie nazwy zwierząt
  2. Policz głoski w wyrazach
  3. Policz litery i sylaby w wyrazach