Odgadnij hasło

Na ekranie wykreskowane są wprowadzone do odgadnięcia wyrazy. Pod spodem znajduje się zestaw liter. Po wybraniu litery, która znajduje się w wyrazach do odgadnięcia jest ona wstawiana we wszystkich miejscach w których występuje. Wybrane prawidłowo litery oznaczane są kolorem zielonym. W przypadku wybrania błędnej litery odpada jeden bal z tratwy. Błędna litera oznaczana jest kolorem czerwonym.
Jeśli gra ma ustawiony limit czasu nad plansza znajduje się zegar pokazujący pozostały czas. Gra kończy się po odgadnięciu wszystkich liter lub po popełnieniu zdefiniowanej liczby błędów.

Konfiguracja

  • gra na punkty – znacznik czy przejście gry będzie skutkowało przyznaniem punktów
  • pula punktów – ilość punktów, które mogą być przyznane za pozytywne rozwiązanie zadania jeśli powyższy znacznik będzie ustawiony na TAK.
  • gra na czas – znacznik czy w grze ma obowiązywać limit czasu
  • czas na grę w sekundach – limit czasu na rozwiązanie gry, działający jeśli powyższy znacznik będzie ustawiony na TAK
  • Ilość złych odpowiedzi - liczba złych odpowiedzi (wyboru liter)
  • hasło do odgadnięcia – wyraz lub zdanie do odgadnięcia
  • język alfabetu – wybór zbioru znaków (polski, angielski), które będą do wyboru przy odgadywaniu hasła