Typy zadań


Przeciąganie wyrazów jest to zadanie, wymagające połączenia ze sobą elementów. Często dzieci w tym poleceniu dopasowują obrazki do wyrazów; wybierają przedmioty według jakiegoś warunku; układają je w kolejności alfabetycznej; z pomieszanych wyrazów tworzą sylaby, wyrazy oraz zdania. Zadanie to jest tylko wstępem, wprowadzeniem do dalszej działalności. Można je wykorzystać do ćwiczeń innych umiejętności jak: analiza  i synteza słuchowa czy wzrokowa wyrazów, nawiązania do dyskusji, układania opowiadań itp. W wypadku uczniów, którzy jeszcze nie opanowali umiejętności czytania, nauczyciel odczytuje tekst lub wyrazy użyte w poleceniu.

Bingo to dobrze znana zarówno dzieciom, jak i nauczycielom zabawa. Na początku gry dzieci widzą cały zestaw wyrazów lub obrazków i wybierają z niego swoje typy. Po rozpoczęciu zabawy pojawiają się kolejne elementy. Wygranym jest uczeń, który jako pierwszy zobaczy na ekranie wszystkie wybrane przez siebie wyrazy lub rysunki. To zadanie może być doskonałym podsumowaniem zajęć, w którym uczniowie będą utrwalać poznane treści.

Sudoku jest uwielbianą przez wielu uczniów logiczną łamigłówką. Użyte na platformie nie tylko uczy logicznego myślenia, ale też stanowi ćwiczenie wielu treści nauczania. Dzieci mają za zadanie ustalenie, jakie są brakujące elementy w prezentowanym na ekranie zestawie. Na platformie znajdują się 3 poziomy trudności. Słownictwo wykorzystane w zadaniu może być bazą do dalszych ćwiczeń z uczniem np: do układania zdań; szukania wyrazów (które sąsiadują ze sobą z racji bliskości ich pierwszych liter w alfabecie); liczenia głosek, liter i sylab; tworzenia innych wyrazów z liter znajdujących się w danym wyrazie; układania zdań rozpoczynających się tą samą literą; rozpoznawania jaka to część mowy; przygotowania scenek dramowych, układania historyjek obrazkowych z danym wyrazem; tworzenia krzyżówek, prezentacji itp.

Krzyżówka obrazkowa lub wyrazowa to zadanie, które świetnie utrwala wiadomości oraz słownictwo. Może też być wprowadzeniem w tematykę zajęć. Uczniowie wpisują wyrazy przedstawione na rysunkach lub zdjęciach, tworząc w ten sposób hasło stanowiące rozwiązanie. Hasło to może być wstępem do dyskusji na dany temat lub jej podsumowaniem.

Uzupełnianka jest klasycznym zadaniem polegającym na wstawieniu brakujących elementów w zdania lub wyrazy. Uczniowie wybierają litery i wyrazy z puli widocznej na ekranie. Uzupełnianka to także wstawianie danego układu przedmiotów lub wyrazów. Na platformie znajdują się zadania różnego typu trudności, gdyż część z nich zawiera dodatkowe elementy, utrudniające polecenie. Zadanie to doskonale nadaje się na podsumowanie omawianych treści. Uczy czytania ze zrozumieniem i utrwala słownictwo.

Gra typu „wisielec”.Ta nazwa źle się kojarzy, ale kryje się pod nią tak lubiana zabawa w zgadywanie poprawnych odpowiedzi. Na platformie zamiast strasznego „wisielca” znajdziemy fantazyjną budowlę, którą uczeń ma za zadanie utrzymać w całości odpowiadając poprawnie na pytania, które oczywiście dotyczą omawianych treści. Za pomocą tego zadania dziecko może sprawdzić swoją wiedzę w danym temacie.

Puzzle to jedna z tych łamigłówek, które poznajemy już jako małe dzieci i ta miłość często zostaje z nami na całe życie. Zestawy puzzli, które znajdą Państwo na naszej Platformie nie tylko stanowią świetną rozrywkę, ale też uczą. Ilustracje stanowią podsumowanie przerobionego materiału lub go utrwalają. Są doskonałą bazą do dodatkowych ćwiczeń. Na platformie pod obrazkiem często znajdują się dodatkowe polecenia dla ucznia. Związane są one ze zdjęciem, ilustracją jaką dziecko ułożyło. Polecenia te odnoszą się do otoczenia lub umiejętności, wiedzy jaką już uczeń posiada.

Puzzle z instrukcją to trudniejsza wersja gry znajdującej się na platformie. W tej zabawie liczy się nie tylko spryt, ale także zrozumienie instrukcji umieszczenia poszczególnych kafelków np. dziecko ma schemat kafli z literą i musi je ułożyć tak, by hasło miało sens.

Memory  jest kolejną lubianą przez uczniów zabawą. Została ona użyta w bardzo kreatywny sposób, gdyż dzieci grając dobierają w pary obrazki, wyrazy, a nawet zdania. Ćwiczą w ten sposób różne umieszczone na platformie treści. Zabawa ta stanowi doskonałą bazę do dalszych ćwiczeń językowych.

Kolorowanka może być zadaniem, które uczy przez zabawę, dzięki legendzie instruującej o użyciu odpowiednich kolorów. Polecenia różnią się w zależność od rodzaju pracowni od matematycznej po językową. Dzięki kolorowance uczeń ćwiczy i utrwala omawiane treści poprzez zabawę. Pokolorowany obrazek może być bazą do dalszych ćwiczeń w zakresie pracy ze słowem, ćwiczeń w liczeniu, przeliczaniu czy omawianiu treści z innych przedmiotów.

Wykreślanka to zadanie polegające na poszukiwaniu wyrazów wśród rozsypanych liter alfabetu. To wciągające ćwiczenie wspaniale utrwala nowopoznane słownictwo.
Może być wprowadzeniem w zabawę w skojarzenia oraz bazą do ćwiczeń ze słowem.

Zbiory często pojawiają się na lekcjach matematyki w szkole. Na naszej platformie jednak pod tym pojęciem kryje się polecenie o dużo szerszym zastosowaniu niż tylko jeden przedmiot. Zadanie to polega na segregowaniu przedmiotów lub nazw według z góry ustalonych wytycznych. Dzięki temu polecenie Zbiory jest używane na naszej platformie do ćwiczenia zdobytej wiedzy z różnych dziedzin edukacji.
 
Rebusy są lubiane przez dzieci w każdym wieku, a także i przez nas dorosłych. Użycie ich do wprowadzenia danego tematu lub jego podsumowania niewątpliwie uatrakcyjnia naszą platformę. Jest to zadanie, które znajdziecie Państwo w pracowniach dotyczących różnych tematów.

Gry multimedialne np: grzybki to dodatkowy atut naszej platformy. Są to zadania różnego typu o odmiennych parametrach, które spełniają różne funkcje edukacyjne np. wymagają od uczniów segregowania elementów według określonej cechy.

Pisanie z pamięci to typowe zadanie szkolne wykorzystywane w edukacji zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Jednak dzięki naszej platformie uatrakcyjnione i z tego powodu chętniej wykonywane przez dzieci.

Pracownia ekonomiczna nie jest typem zadania, ale postanowiliśmy jej opis tu dołączyć, gdyż różni się ona od pozostałych i co za tym idzie sposób działania jest tu odmienny.

Na tym ekranie są dwie możliwości pracy:

a) Opcja do samodzielnej pracy ucznia.
Uczeń, klikając wybiera odpowiednią kartę umożliwiającą zakupy za określoną sumę (10 zł, 100 zł lub 1000 zł). Następnie w zakładce ZADANIA wybiera numer polecenia do wykonania.

 • Wyjazd na wakacje
  Zad.1 Zaplanuj, co będzie Ci potrzebne na wakacyjnym wyjeździe.
 • Wycieczka do Krakowa
  Zad.2 Skompletuj rzeczy potrzebne na wycieczkę do Krakowa.
 • Spotkanie z przyjaciółką/ przyjacielem
  Zad.3 Zaplanuj wieczór z przyjaciółką/przyjacielem.
 • Prezent dla babci lub dziadka
  Zad.4 Zaplanuj wydatki na prezenty świąteczne dla Twojej rodziny.
 • Przybory  szkolne na rozpoczęcie roku
  Zad.5 Co będzie Ci potrzebne w szkole – zaplanuj zakupy.
 • Przyjęcie urodzinowe
  Zad.6 Ułóż plan wydatków na Twoje przyjęcie urodzinowe.
 • Piknik na trawie
  Zad.7 Zaplanuj piknik na trawie dla Twoich rodziców i rodzeństwa.
 • Pidżama party
  Zad.8 Czas na Piżama party – co będziesz potrzebował?

Następnie udaje się na zakupy, wybierając produkty z puli umieszczonej w sklepie na platformie. Za prawidłowe wykonanie zadania, czyli wybranie przedmiotów i zmieszczenie się w określonej kwocie pieniędzy, dziecko otrzymuje punkty.

b) Opcja do pracy z nauczycielem
Nauczyciel ustala parametry do wykonania zadania:

 1. Określa powód zakupów (może wybrać jeden z wymienionych powyżej lub stworzyć własny),
 2. Ustala odpowiedni poziom według którego dobierane są automatycznie ceny produktów w sklepie:
  I - do 10 zł.
  II - do 100 zł.
  III - do 1000 zł.
 3. Ma możliwość uruchomienia różnych promocji na wybrane przez siebie produkty: 2 w cenie 1; trzecia sztuka za darmo; obniżka  o połowę na określone produkty;
 4. Nauczyciel wybiera formę punktacji za wykonanie polecenia i ewentualną odznakę. Sam decyduje, czy zadanie zostało poprawnie wykonane.