Wykreślanka

Przebieg gry

Wprowadzone wyrazy umieszczane są w sposób losowy na planszy o zadanych wymiarach. Mogą one być umieszczone w poziomie, pionie lub po skosie. Obok planszy znajduje się lista wyrazów do odszukania. Znalezione wyrazy są skreślane.
Jeśli gra ma ustawiony limit czasu nad plansza znajduje się zegar pokazujący pozostały czas.

Konfiguracja

  • gra na punkty – znacznik czy przejście gry będzie skutkowało przyznaniem punktów
  • pula punktów – ilość punktów, które mogą być przyznane za pozytywne rozwiązanie zadania jeśli powyższy znacznik będzie ustawiony na TAK.
  • gra na czas – znacznik czy w grze ma obowiązywać limit czasu
  • czas na grę w sekundach – limit czasu na rozwiązanie gry, działający jeśli powyższy znacznik będzie ustawiony na TAK
  • rozmiar planszy – do wyboru plansze kwadratowe o boku od 10 do 15 liter. Bok planszy nie może być mniejszy od najdłuższego wyrazu.
  • 10 pól na wprowadzenie wyrazów, które mają być odszukane na planszy