Uzupełnianka

Przebieg gry

Na ekranie wyświetlany jest tekst z okienkami w miejscach wyrazów do uzupełnienia. Brakujące wyrazy umieszczone są w ramce obok. Gra kończy się po uzupełnieniu wszystkich ramek.

Konfiguracja

  • gra na punkty – znacznik czy przejście gry będzie skutkowało przyznaniem punktów
  • pula punktów – ilość punktów, które mogą być przyznane za pozytywne rozwiązanie zadania jeśli powyższy znacznik będzie ustawiony na TAK.
  • gra na czas – znacznik czy w grze ma obowiązywać limit czasu
  • czas na grę w sekundach – limit czasu na rozwiązanie gry, działający jeśli powyższy znacznik będzie ustawiony na TAK
  • instrukcja – pole opisowe na wprowadzenie treści polecenia do zadania
  • zdanie – pole na wprowadzenie tekstu z wyrazami/literami, które będą do uzupełnienia. Słowa, które mają być usunięte z tekstu, a następnie dopasowane przez ucznia należy umieścić w nawiasach klamrowych
  • dodatkowe elementy – dole do wprowadzenia dodatkowych elementów, które powiększa pule elementów do wstawienia w luki, czyli podniosą trudność zadania. Elementy te podobnie jak we wprowadzanym tekście należy umieścić w nawiasach klamrowych oddzielone przecinkami.