Puzzle

Przebieg gry

Po uruchomieniu gry obrazek do ułożenia wyświetlany jest w całości. Po naciśnięciu przycisku „Start” wyświetlany jest obszar do ułożenia puzzli podzielony na odpowiednią ilość pól a pod nim pomieszane elementy puzzli. Elementy przeciągamy myszką i umieszczamy w odpowiednich miejscach na planszy. Gra kończy się w momencie ułożenia puzzli lub po upływie czasu, jeśli jest nałożony taki limit.

Konfiguracja

  • gra na punkty – znacznik czy przejście gry będzie skutkowało przyznaniem punktów
  • pula punktów – ilość punktów, które mogą być przyznane za pozytywne rozwiązanie zadania jeśli powyższy znacznik będzie ustawiony na TAK.
  • gra na czas – znacznik czy w grze ma obowiązywać limit czasu
  • czas na grę w sekundach – limit czasu na rozwiązanie gry, działający jeśli powyższy znacznik będzie ustawiony na TAK
  • ilość puzzli – wybór ilości elementów, na które ma być podzielony załączony obrazek. Do wyboru opcja 6, 12 i 18 elementów.
  • obrazek – pole na załączenie pliku z obrazkiem, do podzielenia na puzzle