Podpisywanie obrazków

Konfiguracja

  • gra na punkty – znacznik czy przejście gry będzie skutkowało przyznaniem punktów
  • pula punktów – ilość punktów, które mogą być przyznane za pozytywne rozwiązanie zadania jeśli powyższy znacznik będzie ustawiony na TAK.
  • gra na czas – znacznik czy w grze ma obowiązywać limit czasu
  • czas na grę w sekundach – limit czasu na rozwiązanie gry, działający jeśli powyższy znacznik będzie ustawiony na TAK
  • instrukcja – pole opisowe na wprowadzenie treści polecenia do zadania
  • zdanie – pole na wprowadzenie tekstu z wyrazami, które będą przeciągnę do obrazków. Słowa, które mają być przyporządkowywane do grafik należy umieścić w nawiasach klamrowych.

Po wprowadzeniu tekstu i zatwierdzeniu go niebieskim przyciskiem, wyrazy umieszczone w nawiasach klamrowych znajda się w rozwijanych listach poniżej. Tekst może zawierać maksymalnie 6 wyróżnionych słów. Listom z wyrazami przyporządkowane są pola do wczytania obrazków do podpisu. Przy pomocy tych par pól należy zdefiniować pary do połączenia.