Memory

Przebieg gry

Odkrywanie kart odbywa się poprzez ich kliknięcie w kafelek. W przypadku poprawnego odnalezienia pary pozostaje ona odsłonięta. W przypadku błędu zakrywana jest ponownie.

Konfiguracja

  • wariant gry – ustawienie ilości par (6, 12, 18)
  • tryb gry – wybór rodzaju parowanych elementów (wyraz – wyraz, wyraz – obrazek, obrazek - obrazek)
  • gra na punkty – znacznik czy przejście gry będzie skutkowało przyznaniem punktów
  • pula punktów – ilość punktów, które mogą być przyznane za pozytywne rozwiązanie zadania jeśli powyższy znacznik będzie ustawiony na TAK.
  • gra na czas – znacznik czy w grze ma obowiązywać limit czasu
  • czas na grę w sekundach – limit czasu na rozwiązanie gry, działający jeśli powyższy znacznik będzie ustawiony na TAK

W zależności od wyboru parametru „Mode” poniżej znajduje się 18 par pól na wprowadzenie obrazków lub wyrazów. W polach należy uzupełnić ilość par zgodną z wyborem wariantu gry.