Elementy obudowy dydaktycznej

Umieszczone na platformie materiały dają wiele gotowych pomysłów na atrakcyjne zajęcia lekcyjne, ale też umożliwiają dobieranie materiałów, łączenie tematów i pracę w pełnej integracji treści przekazywanych w języku polskim i angielskim. Część „UCZĘ SIĘ” to materiały do wprowadzania nowych treści. Zawierają teksty i ćwiczenia dla ucznia, dzięki którym rozszerza , doskonali on swoją wiedzę. W części „ZADANIA” uczeń ćwiczy i sprawdza swoją wiedzę i umiejętności przy pomocy różnorodnych typów zadań. MULTIMEDIA to niezbędna baza materiałów, prezentacji, filmików urozmaicających zajęcia.

Możliwości pracy dla nauczyciela, które daje platforma nie są ograniczone żadnymi sztywnymi zasadami. On sam decyduje o doborze materiałów i kolejności ich użycia. Może łączyć ze sobą teksty, prezentacje i zadania z różnych pracowni w zależności od tego jaki cel chce osiągnąć, oraz jaki temat realizuje. Sam też decyduje o sposobie używania zadań. Mogą one stanowić wprowadzenie do danego tematu, utrwalenie wiadomości, przygotowanie do testu lub pełnić funkcję pracy domowej. Nauczyciel ma również możliwość wykorzystywania ich do pracy w grupach, gdyż pozwalają one na podziału klasy na drużyny i przeprowadzenia gry.