Testy

Kolejną pozycją w menu bocznym są "Testy".

Po jej wybraniu pokazuje się lista wszystkich dostępnych testów w portalu:

 • Tytuł - Tytuł testu
 • Język - język w jakim opublikowany jest test
 • Trudność - skala trudności testu
 • Pytania - Ilość pytań dołączonych do testu
 • Data utworzenia - Data powstania testu
 • Operacje:
  • Edycja
  • Usuń
  • Klonuj
  • Podgląd

Aby stworzyć nową pozycję należy wybrać ikonkę "Dodaj" bądź klikamy pozycję "Dodaj nowy test" z menu bocznego z sekcji "Testy".

Efektem jest wyświetlenie formularza dodawania nowego testu. Formularz jest podzielony na dwie zakładki:

Zakładka "Parametry"

 • Tytuł - Tytuł testu
 • Punkty dla awatara - Ogólna liczba punktów po rozwiązaniu testu
 • Trudność - Określenie trudności testu
 • Język - Język w jakim tworzony będzie test
 • Wprowadzenie - Wprowadzenie do testu

Zakładka "Pytania testu"

W tej zakładce tworzymy pytania dla testu.
Aby utworzyć pierwsze pytanie klikamy przycisk "Dodaj pytanie"

Po tej operacji wyświetla się ekran konstrukcji pytania testowego.

(1) - Treść pytania
(2) - Punkty składowe dla użytkowników , którzy poprawnie odpowiedzieli na pytanie
(3) - Lista rozwijana z dwiema opcjami do wyboru dla typu pytania: - jednego wyboru, - wielokrotnego wyboru
(4) - w sekcji oznaczonej na screenie jako "4" wpisujemy odpowiedzi na pytanie, zaznaczamy odpowiedź poprawną poprzez kliknięcie w przycisk "poprzwna". Można także dodać lub usunąć kolejną odpowiedź do pytania poprzez kliknięcie w przycisk "Dodaj odpowiedź" lub klikając na ikonkę śmietnika.
(5) - W edytorze wpisujemy wprowadzenie lub dodatkową treść (polecenie) dla pytania

Zatwierdzamy operację przyciskiem "Dodaj" umiejscowionym na dole po prawej stronie.

Istnieje możliwość dodania kolejnego pytania poprzez kliknięcie na przycisk "Dodaj pytanie".