Zadania

Zadania dzielą się na:

 • otwarte opisowe
 • otwarte z polem do uzupełnienia
 • zamknięte jednokrotnego wyboru
 • zamknięte wielokrotnego wyboru

Aby wyświetlić znajdujące się w systemie zadania należy z menu bocznego wybrać pozycję "Zadania"

Nastepnie zostanie pokazana tabela z pozycjami dostepnymi w systemie.

(1) - Przyciski funkcyjne (opis)
(2) - Tytuły publikowanych zadań
(3) - Parametry publikacji
(4) - Ilość punktów przyznawana za wykonanie zadania
(5) - Ikony operacyjne (opis)

Aby dodać nowe zadanie należy wybrać w przycisków funkcyjnych, przycisk "Dodaj"

Efektem tej operacji jest ekran prezentowany powyżej.

(1) - Zakładki:

 • Parametry - w tej zakładce konfiguruje się podstawowe paramtry dodawanego zadania
 • Odpowiedzi - w zalezności od wybranego typu zadania możemy podać wzór prawidłowej odpowiedzi do zadania
 • Treść - Zakładka dzieli się na dwa edytory: treść - gdzie podajemy treść zadania, oraz wprowadzenie, gdzie dodajemy wprowadzenie dla naszej publikacji

(2) - Parametry dodawanego zadania:

 • Typ - oreślamy za pomoca listy jaki ma być typ dodawanego zadania. Poniżej dostepne typy zadań:


   
 • Tytuł lub pytanie zadania
 • Poziom - ustalamy jaki ma być poziom trudności naszego zadania. Do wyboru mamy: łatwe, średnie, trudne,
 • Język - język w jakim tworzone jest zadanie
 • Punkty - Ilość punktów przyznawanych za poprawne wykonanie zadania
 • Skrót pliku
 • Może być rozwiązane razy: - podajemy ile razy użytkownik może rozwiązać zadanie, wpisanie "0" oznacza brak ograniczeń.