Ekran główny PA

 

Po zalogowaniu na prawa dostępu "Nauczyciel" mamy widoczną stronę główną panelu administracyjnego, która jest podzielona na 3 części:

 • (1) Menu boczne - zbierające wszystkie funkcje wykorzystywane w platformie
 • (2) Zbiór statystyk dla aplikacji
 • (3) Menu górne zbierające funkcje podstawowe serwisu

Menu główne

 • Pliki
  Zarządzanie zamieszczanymi plikami w platformie. Pliki sa podzielone na 4 kategorie:
  Pliki typu wideo, Pliki typu obraz, Pliki typu audio, Pliki do pobrania (tekstowy, PDF), oraz zestawienie wszystkich opcji w pozycji "Lista wszystkich plików"
 • Multimedia
  zarządzanie biblioteka multimediów zawartych w obrębie platformy, zarządzanie artykułami, galeriami i export do formatu SCORM
 • Zadania
  zarządzanie zadaniami podzielonymi na:
  • otwarte opisowe
  • otwarte z polem do uzupełnienia
  • zamknięte jednokrotnego wyboru
  • zamknięte wielokrotnego wyboru
 • Testy
  Zarządzanie testami jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru
 • Gry
  zarządzanie dodawanymi grami multimedialnymi
 • Zawartość
  Po rozwinięciu grupy dostępne są opcje:
  • Publikacje w portalu
   pozycja zbierająca wszystkie publikacje zamieszczone w portalu niezależnie czy są to multimedia, zadania, gry czy testy
  • Sprawdziany
   Lista i możliwość tworzenia sprawdzianów skierowanych do danej klady bądź do konkretnego ucznia
  • Zadania samodzielne
   Lista i możliwości tworzenia zadań samodzielnych
 • Zadania grupowe
  Lista i możliwości tworzenia zadań grupowych stosowanych np. podczas podziału klasy na dwie grupy
 • Słowniczek
 • Dziennik
  Podgląd listy klas, uczniów oraz postępów w nauce przypisanych do danego konta nauczyciela
 • Na skróty
  Lista pozycji będących skrótami w stosunku do menu bocznego
 • Ikonka funkcyjna wiadomości
  Menu rozwijane dające możliwość odczytania i napisania wiadomości w systemie informacyjnym wewnątrz portalu
 • Ikonka funkcyjna wyloguj
  Powoduje wylogowanie z panelu nauczyciela