Awatar jest postacią, którą użytkownik wybiera po pierwszym zalogowaniu i nieustannie rozwija podczas całej nauki w systemie Eduportacja.

Aby przejść do ekranu awatara należy być zalogowanym oraz kliknąć w menu górne "Przybornik ucznia" w pozycję "Profil",

Po wykonaniu tej czynności użytkownik zostaje przeniesiony do ekranu głównego awatara:

(1) Prezentacja ikonek , które są odznakami za dobre wyniki w nauce. Uczeń kolekcjonuje je podczas wykonywania zadań w poszczególnych lekcjach. Są one widoczne dla niego, ale tylko nauczyciel ma możliwość wyboru, kiedy i którą przyznaje. Po najechaniu na daną odznakę pojawia się opis co ona oznacza:

(2) Aktualny poziom doświadczenia ucznia. Na sztaludze wyświetla się graficzna ikona poziomu doświadczenia, jednak jest ona powiązana z listwą postępową na dole ekranu (6).
Listwa ta prezentuje ile punktów ma dany użytkownik i ile brakuje mu do przejścia do nastepnego poziomu.

(3) Miejsce w który pojawi się awatar. Po pierwszym logowaniu należy go stworzyć. Aby to zrobić klikamy na ikonkę "Stwórz awatara" (4)

(5) Edycja danych profilowych. Po kliknięciu na przycisk pojawiają się podstawowe dane w wyskakującym oknie. Uczeń z tego poziomu może zmienić hasło do swojego profilu klikając na przycisk "Zmień hasło".

(6) Listwa postępu dla punktów doświadczenia ucznia. Określa ile punktów zgromadził uczeń w trakcie swojego pobytu w serwisie. Możemy się tego dowiedzieć najeżdżając na zielony pasek.

(7) Ikona zdobytych nagród. Każdy poziom oferuje użytkownikom zdobywanie nagród. Ostatnia pokazuje się na ekranie awatara natomiast pozostałe są widoczne po wejściu w szczegóły danego poziomu. Aby to wykonać klikamy na jego tytuł znajdujący się poniżej zielonej listwy.

Poniżej znajduje się prezentacja ekranu z dodatkowymi nagrodami zdobywanymi w miarę rozwoju awatara.