Nawigacja w aplikacji podzielona jest na kilka elementów:

 • Menu górne
 • Ekran główny pracowni

(1) - Ekran wyboru pracowni.
(2) - Menu górne, które jest dostępne na każdej podstronie w postaci "Przybornika ucznia". Natomiast gdy dokonamy wyboru konkretnej pracowni i umieszczonego w niej tematu menu to zostanie powiększone o dodatkowy element w postaci opcji "Tematy" oraz "Pracownie" co przedstawia ilustracja poniżej:

Na przestawionej ilustracji widzimy także dodatkowe opcje w postaci 3 ikonek umieszczonych po prawej stronie (2). Ikonki te są rozwinięciem każdego ekranu pracowni o:
 

 • Materiały dydaktyczne (uczę się)
 • Zadania skierowane do każdej lekcji
 • Multimedia skierowane do każdej lekcji
   

Ikonki po lewej stronie głównego menu (1) służą do poruszania się pomiędzy ekranami i funkcjami dostepnymi dla użytkownika.

Menu górne po rozwinięciu wygląda następująco:

 • Menu "Przybornik" po zalogowaniu użytkownika.
  Dostępne są w nim funkcjonalności niezbędne do korzystania z platformy.

 • Menu "Przybornik ucznia" przed zalogowaniem użytkownika.
  Dostępne są w nim dwie opcje - "Zaloguj się" oraz "Szukaj"

Poniższa ilustracja przedstawia przykład rozwiniętego menu "Tematy" w Pracowni języka polskiego.

Ponadto jest dostępna dla użytkownika rozwijana lista prezentująca wszystkie dostępne tematy (lekcje) w danej pracowni.

Trzecim ekranem w menu jest możliwość wyboru pracowni - "Pracownie"