Aby zalogować się do aplikacji nowoczesnaszkola.com.pl należy w ekranie głównym kliknąć napis "Wejście do szkoły"

Po skończonej animacji przechodzimy do ekranu logowanie gdzie mamy wybór:

  • Logowanie ucznia
  • Logowanie nauczyciela
  • Logowanie administratora
  • oraz wejście do portalu jako gość.

Wyboru dokonujemy poprzez zaznaczenie odpowiedniego boxu na górze ekranu logowania.
Dla ułatwienia istnieje możliwość zamiast wpisywania loginu - wybór odpowiedniego obrazka przypisanego do danej nazwy użytkownika. Można wykonać tą operację klikając w ikonke obrazka obok pola "Mój login".

Po wybraniu odpowiedniego obrazka wystarczy podać hasło i zatwierdzić przyciskiem "Zaloguj się".

Dla zapominalskich istnieje możliwość przypomnienia hasła po kliknięciu na znak zapytania.