Ekran startowy jest zaproszeniem do korzystania z platformy edukacyjnej jaką jest nowoczesnaszkola.com.pl. Po kliknięciu na napis , który trzymają dzieci „wejście do szkoły” rozpoczyna się animacja startu rakiety i użytkownik automatycznie przenoszony do ekranu logowania.